Bestuur

Cees Maagdelijn

Voorzitter

Marianne van Dijk

Vice voorzitter

Nicole Stoute

Secretaris

Ted van Rijswijk

Penningmeester

Leonie van Tilburg

Tweede penningmeester

Saskia Ravensbergen

Bestuurslid

Commissieleden

Ton Bolland

Adviseur/Commissielid

Elma Ravensbergen

Commissielid

Erno van Dijk

Commissielid

Gerard Stoute

Commissielid

Yentl van der Mey

Commissielid

Peter de Vries

Commissielid